Verslaving is een op zichzelf staande stoornis (ziekte) en niet het gevolg van een andere onderliggende stoornis. Tot die conclusie komen wetenschappers die hersenonderzoek doen naar de lange termijn effecten van het gebruik van verslavende middelen zoals van alcohol, nicotine, cannabis, enz. Het was al langer duidelijk dat deze middelen iets met je hersenen doen.

Middelen- en gedragsverslavingen zijn eeuwen oud. Het denken en praten over verslaving is dat eveneens, het is niet mee geëvolueerd met wat wetenschap ons leert. 

Mensen die geplaagd worden door een vorm van verslaving voelen zich mede door dat onbegrip ook machteloos. Ze willen begrijpen wat er gaande is, en wat ze ertegen kunnen doen. Waarom is het verslavingsgedrag zo moeilijk stoppen?

Tijdschrift Verslaving & Herstel wil bijdragen aan vernieuwing en verbetering van preventie en hulpverlening inzake verslavingsproblematieken. Ook wil het de reflectie over verslavingsgedrag stimuleren, vanuit gezondheids-, emancipatorisch en herstelgericht perspectief.

 

Ik ben keynote spreker op het congres van Zorg en Welzijn van de Nederlandse uitgeverij Bohn, Stafleu & Van Loghum. Op dinsdag 19 april in Ede.

Bekijk het programma.

WAAROM doen mensen doen wat ze doen? | Het gekaapte brein: Nieuwe breinwetenschappelijke perspectief
Paul van Deun
– Klinisch psycholoog en verslavingstherapeut

 

 
   

Voor info en abonnementen: Uitgeverij Gompel&Svacina.

Inhoud van het 4e nummer: